A-Z index

B

Bloudivý nerv je X. párový hlavový nerv, který inervuje krční, břišní a hrudní dutiny. Jedná se o nerv smíšený – obsahuje vlákna visceromotorická, somatomotorická, somatosenzitivní, viscerosenzitivní a vlákna chuťová.

 

D

Denní potřeba cukrů je sice individuální, ale všeobecně platí, že cukrů, resp. sacharidů, ve skutečnosti potřebujeme jen okolo 20-50 gramů. Jsou to gramy, které potřebují některé buňky mozku a červené krvinky. Všechny ostatní buňky umí - a to o mnoho efektivněji - fungovat na pohonnou látku, kterou jsou tuky. Zdroj: kniha Moderné paleo CZ, kniha Moderné paleo SKPaleo.sk

DDD je zkratkou pro Doporučenou Denní Dávku. Uvádí se obvykle v procentech a vyjadřuje jaké množství konkrétní živiny přijmete v definovaném množství potraviny. V anglicky mluvících zemích se můžete setkat se zkratkou RDA (Recommended Dietary Allowance) nebo RDI (Reference Daily Intake), která vyjadřuje to samé. POZOR - DDD nezohledňuje biovstřebatelnost z konkrétního zdroje, tzn. kolik tělo dokáže konkrétní živiny z daného produktu využít!  

 

E

Elektroakupunktura podle Volla (EAV) je moderní diagnostická a terapeutická metoda, kterou vyvinul v minulém století německý lékař Dr. Voll. Přístroj EAV při tomto vyšetření měří elektrický proud protékajici zaoblenou sondou přikládanou na akupunkturní body rukou a nohou. Vyšetření přináší informaci o energetickém stavu orgánů a je absolutně nebolestivé (nedochází ke vpichům jako u klasické akupunktury).

 

F

Fermentace mléka je proces kvašení, při kterém dochází k přeměně cukrů působením živých mikroorganismů. Během fermentace se pomocí bakterií část laktózy - mléčného cukru - přemění na kyselinu mléčnou a další látky, které dávají fermentovaným produktům charakteristické chuťové vlastnosti a zároveň mají konzervační účinek. Vlivem kyseliny mléčné, která vzniká fermentací, dochází i ke štěpení bílkovin a ke srážení kaseinu - složky mléčné bílkoviny. Zdroj: kniha Moderné paleo CZ, kniha Moderné paleo SKPaleo.sk

FDA (Food and Drug Administration) - americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, zodpovědný za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů a biofarmaceutických a krevních produktů. 

 

G

Glykemický index (GI) je číselný index, který řadí sacharidy na základě rychlosti jejich glykemické odezvy (tj. jejich přeměny na glukózu v lidském těle), tím určuje i tvorbu a uvolnění inzulínu ze slinivky do krve. Glykemický index používá stupnici od 0 do 100, vyšší hodnoty zobrazené u potravin jsou ty, které nejvíce způsobují rychlý vzestup hladiny cukru v krvi. Čistá glukóza slouží jako referenční bod a má hodnotu na glykemickém indexu (GI) 100. Některé potraviny např. pivo může převyšovat i hodnotu glukózy, má GI 110.

Glykogen vzniká při glykogenezi (= proces přeměny glukózy na glykogen). Přijaté sacharidy se metabolizují a energie z nich se ukládá ve formě glykogenu do svalů. Nadbytečná glukóza se mění na tuk a ukládá se do tukových zásob.

Goitrogeny jsou látky, které potlačují funkci štítné žlázy tím, že manipulují s jódem. To může v důsledku způsobit zvětšení štítné žlázy, tj. strumy.

Gramovo barvení. Jedno ze základních barvení v mikrobiologii. Gramovo barvení dalo základ rozdělení bakterií na Gram pozitivní (G+) a Gram negativní (G-). Toto dělení je založeno na různé stavbě bakteriální stěny. Gram pozitivní dobarvení safraninem dodá bakteriím tmavě fialovou barvu, resp červenou barvu v případě Gram negativních baktérií. Typickými příklady G+ baktérií jsou Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, Corynebacterium, Clostridium, Listeria nebo Bacillus. Mezi známé G- baktérie patří Neisseria, Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Legionella, Brucella, Klebsiella, E. coli, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Vibrio, Pseudomonas, Proteus, Helicobacter pylori, Yersinia, Campylobacter, Salmonella, Bacillus fragilis, atd.

"Grass-fed" jsou produkty (mléčné nebo masné) z hovězího dobytka chovaného pasteveckým způsobem bez dokrmování obilím, siláží a krmnými směsmi. Skot v sezoně spásá trávu na pastvě a v zimě je krmeno senem. Grass-fed produkty mají nejenom lepší chuť oproti produktům z komerčně chovaných kusů, ale mají zároveň úplně jiný, zdraví prospěšný, nutriční profil - např. vysoký obsah vitamínu B12 u masa a vysoký obsah glutathionu v mléčných produktech.

 

H

Homocystein je v krevní plazmě přirozeně se vyskytující amino kyselina, jejíž zvýšená hladina je spojována s vyšší pravděpodobností onemocněním osteoporózou, srdečními onemocněními a Alzheimerovou chodobou.

Hypoglykémie je stav, při kterém hladina krevního cukru klesne pod jistou hranici a náš mozek začíná signalizovat hlad. Glykémie je název pro stanovení množství cukru v krvi. Hypoglykémie znamená, že je ho málo, a hyperglykémie, že je ho moc. Ze zdravotního hlediska je tělu prospěšnější, když hladina cukru příliš nekolísá. To můžeme dosáhnout, když máme ve stravě méně sacharidů a víc tuků jako zdrojů energie. Při tukovém metabolismu hladina cukru v krvi stoupá i klesá velmi pomalu, přičemž je v dlouhodobém průměru na nižší úrovni než při sacharidovém metabolismu. Zdroj: kniha Moderné paleo CZ, kniha Moderné paleo SKPaleo.sk

 

I

Imunoglobuliny (Ig) jsou bílkoviny, které jsou schopny jako součást imunitního systému identifikovat a zneškodnit cizí objekty (bakterie a viry) v těle. Vytvářejí se až v okamžiku, kdy tělo přítomnost konkrétních bakterií nebo virů zjistí a proto nález konkrétních iG znamená přítomnost nemoci. Rozlišujeme 5 typů imunoglobulinů (Ig-A, Ig-D, Ig-E, Ig-G, Ig-M) podle toho, kde se v tělní tkání vyskytují.

 

K

Ketogeneze je vznik ketolátek. Ketolátky vznikají při nadměrném spalování tuků, které slouží k zisku energie. K němu dochází při nedostatku cukrů glukozy např. při hladovění nebo při jejich špatném využití u cukrovky.

Kouřový bod je teplota, kterou když přesáhnete, vznikne kouř a v tuku začnou vznikat nežádoucí látky. Čím vyšší tento bod je, tím lépe pro smažení i pečení. Kouřový bod obecně označuje teplotu, při které se konkrétní olej/tuk začne rozkládat na glycerol a mastné kyseliny, a produkovat hustý kouř. Glycerol se pak dále rozkládá na akrolein, který se stává součástí kouře. A je to právě akrolein, díky němuž je kouř extrémně dráždivý pro oči a má nepříjemný zápach (byl použit jako chemická zbraň během 1. světové války). Kouřový bod označuje začátek nutriční, ale i chuťové degradace tuků a olejů, při kterém vznikají látky škodlivé pro naše zdraví. Proto je klíčovým hlediskem při výběru tuku na vaření.

 

L

Luo-chan-kuo (Siraitia grosvenorii) je trvalá liánovitá rostlina z čeledi tykvovité. Pochází z jižní Číny a severního Thajska. Její zelený plod, který po usušení zhnědne je znám jako arhatovo ovoce, buddhovo ovoce, příp. mnišské ovoce. Druh je pojmenován po britském fotografovi Gilbertu Grosvenorovi. Rostlina je ve volné přírodě vzácná a pěstuje se pro své ovocné plody, ze kterých se připravuje chlazený nebo teplý nápoj. Používají se také v tradičním čínském lékařství. Výtažek z plodů je třistakrát sladčí než cukr a používá se jako přírodní nízkokalorické sladidlo v Číně. Zdroj: Wikipedie

 

M

MCT olej je triglycerid (tuk) se středně dlouhým řetězcem, který má ve srovnání s klasickými mastnými kyselinami kratší postranní řetězec mastných kyselin. Díky této vlastnosti je daleko rychleji transportován do svalů, kde je využit jako okamžitý zdroj energie (výtečná náhrada sacharidů, pokud potřebujete dodat energii a zároveň nepřibrat). Vyrábí se většinou z kokosového nebo palmového oleje. 

Melatonin je hormon produkovaný epifýzou (šišinkou=nadvěskem mozkovým). Hraje důležitou funkci v řízení rytmů den-noc. Tvoří se výhradně v noci - jeho produkce je největší právě během tmy a maxima dosahuje mezi druhou a čtvrtou hodinou noční. Vzestup hladiny melatoninu u člověka je spojen s nutkáním ke spánku. Melatonin se podílí na regulaci celoročního rytmu, tj. střídání období léta a zimy.

"Modří již vědí" - oblíbená hláška dodnes používaná těmi, kdo s oblibou sledovali předrevoluční soutěžní pořad "Hip Hap Hop" brněnského studia ČT ;-) "Modří již vědí" (soutěžní týmy byly barevně odlišené) si prosím přeložte jako "chytří již vědí" nebo jako "pravidelní čtenáři VyváženéZdraví již vědí" ;-)  

 

N

Natto je vyrobeno z fermentovaných, uvařených sojových bobů. Fermentační procesu rozkládá sojové složité bílkoviny, a proto je natto mnohem snadněji stravitelné než samotné sojové boby.  Díky svému slizkému a viskóznímu povrch se sýrovitou strukturou, je často řazeno mezi sýry. V asijských zemích se natto používá jako koření na rýži, přidává se do miso polévek i do zeleninových pokrmů. 

V tradiční čínské medicíně se využívá pro svůj trombolitický účinek. Natto má schopnost enzymaticky rozpouštět krevní sraženiny, redukovat viskozitu krve a její schopnost srážení. Natto je určeno pro lidi s vyšším rizikem infarktu nebo mozkové mrtvice. Pomáhá lidem s  bércovými vředy. Zprůchodňuje cévy a zabraňuje trombózám. Natto je vhodné konzumovat rovněž v případě špatně se hojících ran, po operaci, pro úpravu imunity či při potížích se zažíváním. Upravuje složení střevní mikroflóry a čistí střeva. Navíc dokáže do určité míry brzdit osteoporózu (řídnutí kostí). Zabraňuje kornatění tepen. Nattokináza (enzym obsažený v natto) zlepšuje cirkulaci krve v těle včetně prokrvení mozku či končetin a pomáhá v případě křečových žil či viditelných drobných žilek.

 

T

Termogeneze - zvyšování produkce tepla v těle teplokrevných živočichů vystavených chladu. Termogenezi ovlivňují i hormony štítné žlázy. Ke tvorbě tepla dochází pomocí metabolických procesů, přičemž dochází mimo jiné i k odbourávání tuků. Díky tomu získává organismus potřebný příjem energie.

 

V

Vater-Paciniho tělísko je jedním z důležitých mechanoreceptorů. Nachází se ve škáře. Díky nim zaznamenáváme dotyk a tlak. Zdroj: cs.wikipedia.org

Vaniloidy jsou celá skupina chemických látek vyskytujících se v potravinách. Patří mezi ně například vanilin (obsažen ve vanilkových luscích) nebo kapsaicin (v pálivých paprikách).