Úžasný a opomíjený vitamin C

Vitamin C je pro zachování zdraví nezbytný antioxidant. Jen ho musí být v našem organismu správné množství. A právě splnění této podmínky věci trochu komplikuje.
Na rozdíl od zvířat, která ze své přirozené potravy dokáží vytáhnout tolik vitaminu C, kolik aktuálně pro svou celkovou fyzickou prosperitu potřebují, člověk tohle „neumí“.  Zde se skrývá tajemství významu a potenciálních účinků vitaminu C na lidský organismus.  

 

Střevo má své hranice

V letech 1966 - 1971 skotský lékař Ewan Cameron a americký biochemik, nositel Nobelovy ceny Linus Pauling zkusili vitamin C podávat nemocným s rakovinou, kteří se již ocitli na hranici života a smrti. Zjistili, že zjevně přežívají déle a s lepší kvalitou života než pacienti, jimž vitamin C podáván nebyl. Proto brzy nato lékař Charles G. Moertel z americké Mayo Clinic zorganizoval další studie, které však předchozí slibné výsledky nepotvrdily.
Teprve po roce 2004 vědci objasnili, proč tenkrát jedněm nemocným aplikace vitaminu C výrazně pomohla a druhým ne. Šlo o to, že Cameron s Paulingem látku pacientům podávali nejen ústy, ale také infuzí přímo do žíly, zatímco dr. Moertel se spoléhal pouze na podávání ústní, per os.  
Dostává-li se totiž vitamin C do těla přes střevo, má jeho vstřebávání striktně dané hranice. I kdybychom do sebe denně dokázali nasoukat škopek zelí či celou bedýnku pomerančů nebo spolykat krabičku céčka v tabletách, nedosáhneme vyšší koncentrace v krevní plazmě než 0,08 mmol/l. Co je v těle nad množství potřebné k vytvoření zmíněné koncentrace – doporučená denní dávka je 200 g –, odejde z něj nevstřebáno s močí a stolicí. Avšak při nitrožilním podávání infuzí lze v krevní plazmě dosáhnout koncentrace vyšší než 22 mmol/l.

Co všechny dosud zmíněné informace ve skutečnosti znamenají?

 

Pozor na oxidativní stres 

Dejme tomu, že půjdeme do sebe a začneme si dávat pozor na životosprávu, přičemž také nezapomene na optimální příjem vitaminu C v jídle a pití plus nějakém tom doplňku stravy. Není to málo, ale dosáhneme maximálně toho, že v zimě jen tak nedostaneme chřipku, angínu či zápal plic, naše tělo nebude nikde výrazně chátrat a bude mít v sobě trvale přítomny dávky vitaminu C potřebné pro prevenci srdečně cévních a nádorových onemocnění.
Velice často však náš organismus potřebuje větší dávku vitaminu C, než je schopno mu dodat naše střevo. Realita je totiž taková, že někdo kouří a konzumuje nemalé dávky kofeinu a alkoholu, jiný se příliš stresuje v náročném zaměstnání, další se hodně vydává ze sil při sportu, mnozí z nás už také nejsou nejmladší a trpí bolestmi klubů či jinými zdravotními neduhy. Dokonce existují jedinci, kteří nejen splňují všechno, co v předchozí větě zmiňuji, ale ještě mají nějakou zdravotní obtíž navíc. Vezmeme-li v úvahu, že životní prostředí je dnes silně znečištěné, není divu, že organismus většiny z nás je permanentně vystaven zvýšenému oxidativnímu stresu. Všechno výše uvedené nám významně ubírá vitamin C v našem těle, resp. zvyšuje jeho potřebnou dávku, kterou už nejsme schopni dodat jen stravou či potravinovými doplňky.
Tento stav, kdy trpíme přebytkem reaktivních sloučenin kyslíku (ROS), má na svědomí, že se v našem organismu rozvíjejí četné záněty. A zánětem začíná drtivá většina chorob a neblahých fyzických i psychických stavů: od kurdějí přes kardiovaskulární funkční poruchy, poruchy hojení ran, narušenou funkci imunity a zvýšenou vnímavost k bakteriálním a virovým infekcím až po sníženou toleranci stresu, demenci a depresi. V neposlední řadě je nadbytek ROS v těle rizikovým faktorem vzniku onkologických onemocnění.  
Oxidativní stres pomáhá napravovat vícero antioxidantů, ale vitamin C mezi nimi hraje prim. Z uvedeného přehledu, co všechno oxidativní stres může vyvolat, je zároveň patrné, v kolika tělesných pochodech a funkcích vitamin C funguje jako nezbytná součást jejich optimálního průběhu. Stručně a přehledně najdete vše hlavní v níže uvedeném seznamu.

 

Unikátní "lék" 

Nyní vám jistě začíná být jasnější proč a jak může vitamin C plnit úlohu jakéhosi všestranného pomocníka v našem těle. Tuto úlohu plní nejlépe tehdy, když pravidelný příjem s jídlem a pitím čas od času doplníme jeho příjmem ve vysokých dávkách nitrožilně. Pak zvládá vitamin C nejen působit jako prevence, ale dokáže také pozitivně zahýbat s naší imunitou a výrazně ji posílit. Dále může účinně vyhojit jak rodící se, tak již rozvinuté záněty v celém těle, čímž zabrání propuknutí širokého spektra nemocí. U nemocných rakovinou vysoké nitrožilní dávky dokonce dokážou výběrově ničit nádorové buňky.
Tato schopnost, na niž poprvé narazili Cameron s Paulingem (ten si nechával aplikovat do žíly vysoké dávky céčka dlouhá léta a dožil se věku 93 let), je daná tzv. duálním působením vitaminu C. Vůči zdravým buňkám funguje jako scavenger („zametač“) reaktivních sloučenin kyslíku, tedy antioxidačně, kdy s ROS reaguje za vzniku neškodných produktů. Octne-li se však v prostředí se zvýšenou koncentrací iontů železa a acidózy, typickém právě a jen pro nádorovou buňku, dokáže působit i zcela opačně, prooxidačně, kdy vstupuje do reakcí, v nichž vzniklý peroxid vodíku pronikne do buňky a zničením její DNA způsobí její zánik.
Tento duální efekt nemá žádný jiný onkologický lék. Právě proto je dnes vitamin C na amerických pracovištích výzkumu rakoviny ostře sledovanou látkou. Z téhož důvodu jeho roli v terapii onkologických pacientů stvrzuje i oficiální stanovisko amerického Národního onkologického ústavu. Nicméně tento oficiální postoj je spíš v rovině "toleruje" než v rovině "propaguje".

 

Fanatici a ignoranti

Dnešní svět čím dál více zaplňují různí fanatici. O jejich variantách psát nechci. Existují však také rozumní jedinci, jimž je jasné, že tak jako nevychytají každý životní detail, je stejný nesmysl všechno nechat plynout bez aktivního přístupu. Ti vědí, že jsou na světě věci, kterých je dobré si všímat, protože dokáží přirozenou cestou ovlivnit spoustu skrytých procesů, bez nichž je zdraví – největší poklad, který máme – nemyslitelné. Třeba takový vitamin C. 

 

Situace v USA

Ani situace v USA není lepší a to především díky Mayo Clinic studii. Jedním z velkých propagátorů podávání terapeutických dávek vitaminu C je Dr. Andrew Saul, který mimo jiné otevřeně kritizuje FDA (Food and Drug Administration) za prosekuci lékařů doporučujících tuto léčbu a to i přes nepopiratelné výsledky u některých onemocnění. Angličtině rozumícím čtenářům vřele doporučujeme shlédnout dokumenty Food Matters, popř. Cancer Cure, kde Dr. Saul předkládá jasné argumenty hovořící pro vitamin C a jeho terapeutické účinky. Laxní a negativní přístup FDA je o to víc zarážející v dnešních dnech, kdy celý svět panikaří při vyslovení slůvka “ebola” - vitamin C je mj. velmi účinným prostředkem při léčbě virových onemocnění.
Anglicky mluvící čtenáři se dozvědí více na KU Medical Center.

 

Na co všechno céčko můžete použít:

- Zvyšuje odolnost vůči stresu a syndromu vyhoření, účinně zabraňuje propuknutí demence a depresí.
- Zabraňuje vzniku kardiovaskulárních funkčních poruch, představuje obranu proti ateroskleróze, udržuje ve správných mezích krevní tlak, podporuje zpevňování cévních stěn.
- Udržuje na patřičné úrovni fungování imunitního systému, na základě protizánětlivého a protiinfekčního působení zvyšuje odolnost vůči bakteriálním a virovým infekcím.
- Podporuje růst tkání a hojení a zabraňuje vzniku osteoporózy, neboť umožňuje syntézu kolagenu, je nezbytný pro funkci a tvorbu elastinu a kostní matrix, podporuje stavbu pokožky, kostí a zubů.
- Má zásadní vliv na buněčný metabolismus, zbavuje tělo škodlivin. Díky své duální funkci chrání zdravé buňky před oxidativním stresem a vůči nádorovým vykazuje selektivní cytotoxický efekt.
- Výrazně se podílí na jaterním metabolismu, jako nezbytná součást metabolismu železa se podílí na krvetvorbě, pomáhá předcházet vzniku očních chorob spojených se stárnutím.

Stále více narážíme na nové léčebné metody, které jsou levné, neinvazivní a kterým je z nějakých důvodů dáváno málo prostoru v masmédiích. Samotní propagátoři těchto metod se potýkají z různými těžkostmi - např. nesmějí otevřeně mluvit o všech jejích pozitivních dopadech na lidský organismus; jsou jim pravidelně dělány kontroly různými příslušnými orgány v místě, kde službu poskytují; a o nějaké otevřené reklamě nemůže být ani řeč. Jakoby někdo nechtěl, aby se o těchto metodách dozvěděla laická veřejnost a hromadně je pak žádala při léčení vlastních zdravotních obtíží. 

Jsem ráda, že my můžeme jako nezávislí pozorovatelé podobných praktik, otevřeně říct, že jde o velkou lumpárnu. Můj následující příspěvek je o jednom takovém "malém-velkém" objevu. Ano, jde o vitamin C, resp. o jeho vysoké dávky. Nebyly u něj prokázány žádné vedlejší negativní účinky (pozitivní ano), jde v podstatě o levnou metodu (ve srovnání s drahými léky, které jsou obvykle aplikovány při řešení stejných zdravotních obtíží), a přesto se za širší užívání nestaví ani SÚKL (Státní Ústav pro Kontrolu Léčiv) ani Ministerstvo zdravotnictví, otevřeně ho neuznávají některé lékařské instituce, pojišťovna jeho dávky neproplácí a dokonce lékaři samotní se až na výjimky touto metodou odmítají zabývat. Prý není dostatek vědeckých studií. Směšná argumentace, když víme, že u některých léků i přes dostatek vědeckých studií, které ukázaly negativní vliv na určité procento uživatelů, se stejně tyto léky prosadily a jsou lidem předepisovány.

Proč by měl být problém předepisovat vysoké dávky vitaminu C? Odpověď se bohužel nabízí: Při plošném aplikování a pozitivních výsledcích u různých zdravotních problémů by "obyčejné" céčko vytlačilo spoustu drahých léků. To by se nelíbilo farmaceutickým firmám, na jejichž obrat díky sníženému zájmu o drahé léky by tento vývoj měl vliv. Potažmo by se to nelíbilo ani úřadům a různým jednotlivcům, kteří tyto společnosti podporují a mají z toho pochopitelně i vlastní užitek. Není sice možné, aby každému konkrétní osobní užitek byl dokázán, ale tolik nezájmu či nevědomosti v této oblasti se u všech kompetentní osob nemohlo sejít. Proč ani zdravotní pojišťovny netlačí na větší používání levných metod, když si na druhé straně stále stěžují na nedostatek financí? K logickým závěrům dojde každý s trochou selského rozumu.

 

Co můžeme dělat?

Jediné, co můžeme dělat, je, informovat se sami, být aktivní při zjišťování nových poznatků a pokud je to v našich silách a finančních možnostech, sami nové postupy zkoušet.
 
Máte-li chuť intravenózní aplikaci vitaminu C vyzkoušet, vězte, že každý lékař tomu nebude nakloněn. V tomto případě se na nás obraťte s přímým dotazem, zjistíme za vás možnosti místa nejrychlejší aplikace, kde samozřejmě bude ochotný a zkušený lékař.
 
Jak jsem již v úvodu zmínila, mají vysoké dávky vitaminu C při dlouhodobějším užívání i vedlejší pozitivní vliv na organismus - díky stimulaci kolagenu se přirozeně ztrácejí jemné vrásky a díky svému protizánětlivému vlivu mizí celulitida. Z mého pohledu je zdraví důležitější než krása, ale proč nevyužít něco, co nám poskytuje účinky tzv. 2 v 1?  

Kategorie: 
Obrázek uživatele Veronika Novotná

O autorovi

Výživová poradkyně se zaměřením na výživové i zdravotní potíže u dětí, dospělých i seniorů. 

"Nechť strava je tvojí medicínou." Hippokratés