Již 5 minut běhu denně vám může přidat roky života

Nově uveřejněná studie na velkém vzorku populace opět potvrdila, že i krátkodobé intenzivní cvičení může být pro vás prospěšné. 

Studie publikovaná v Journal of the American College of Cardiology zkoumala spojitost mezi běháním a rizikem úmrtí na vzorku 55.137 mužů a žen (ve věku 18 až 100 let). Zkoumaní pravidelně navštěvovali kliniku Cooper Clinic a Cooper Institute v Dallasu, kde prošli zdravotními testy a museli vyplnit kompletní zdravotní dotazník, který zahrnoval i otázky zaměřené na cvičení (mj. jak často běhají, jaké vzdálenosti a jakou rychlostí).

Výzkumníci sledovali výše zmiňovaný vzorek po dobu 15 let a po prostudování statistiky úmrtnosti došli k závěru, že jedinci, kteří patřili mezi pravidelně běhající měli výrazně nižší riziko úmrtí ve srovnání s ne-běžci. Ze závěrů studie:

V průběhu 15 let došlo k 3.413 úmrtím bez rozlišení příčin, z čehož 1.217 úmrtí bylo klasifikováno jako úmrtí na základě kardiovaskulárních onemocnění. Přibližně 24% sledovaných pravidelně běhalo. V porovnání s neběžci měli běžci o 30% nižší úmrtnost bez rozlišení příčiny a 45% u kardiovaskulárních příčin, resp. o 3 roky vyšší věk dožití. Výzkumníci vzali v úvahu (upravili) faktory nadváhy a kouření. Kouřící jedinci s nadváhou, kteří pravidelně běhali, měli nižší riziko úmrtí než Ti, kteří neběhali.
Ještě podstatnější bylo zjištění, že i pomalý běh (pod 10km za hodinu) po dobu 5 až 10 minut denně snižuje riziko předčasného úmrtí a srdečních chorob.
 

V rozhovoru pro The New York Times, Timothy Church, spoluautor studie, prohlásil, že to rozhodujícím faktorem není nutně běh, ale intenzivní cvičení jako takové:
"Pokud jste doposud nikdy neběhali nebo jste měli v minulosti zdravotní problémy, měli byste před zahájením jakéhokoliv běžeckého programu konzultovat další postup s vaším lékařem.", řekl Dr. Church. "A pokud po 5 minutách běhu sami zjistíte, že vás běhání nenaplňuje, změňte aktivitu.", doplnil. "Skákejte přes švihadlo. Intensivně si zašlapejte na rotopedu. Nebo zvolte jakoukoliv jinou energeticky náročnou aktivitu. 5 minut denně vám může přidat roky života."

Zdroj: Journal of the American College of Cardiology

Kategorie: 
Obrázek uživatele Martin Novotný

O autorovi

"Duchovní otec" projektu, bio-hacker2, gastronaut, nutrarián, zdravotní detektiv, infovor, blázen do fitness/OCR.

„Starejte se dobře o své tělo. Je to jediné místo, ve kterém musíte žít.“ Jim Rohn