6 varování ohledně používání mobilních telefonů, III. díl

Další díly

Tento díl bude patřit mezi ty nejkontroverznější. Narozdíl od ionizujícího záření (např. rentgenové záření) totiž stále platí vědecký konsenzus, že RF záření patřící mezi neionizující záření nepoškozuje DNA (a nemění chemickou strukturu zasažené hmoty). Problém je v tom, že se v poslední době dostávají na povrch informace o tom, že RF záření (mobilní telefony), ale i další neionizující záření poškozuje DNA nepřímo - díky velkému množství volných kyslíkových radikálů (ROS), jejichž tvorbu v lidském těle indukuje. Ze 100 dostupných studií tento fakt potvrzuje 93 z nich.

Pokud si dáte tu práci a budete hledat studie byť jen naznačující propojení nízkofrekvenčního radiového záření a rizika vzniku gliomu (glioblastomu, maligního nádoru mozku) najdete přibližně polovinu studií, které něco takového vehementně popírají a další polovinu, které toto riziko potvrzují. Jak se v tom tedy vyznat a čemu věřit? Protože každá studie něco stojí (a ne málo), někdo ji musí zaplatit a tak by možná stálo za to podívat se, kdo jednotlivé studie zaplatil. Tým německých výzkumníků automaticky předpokládal, že studie zadané a placené mobilními operátory a výrobci mobilních telefonů budou vycházet "o poznání" lépe pro bezpečné používání mobilních telefonů, než studie hrazené nezávislými zdroji. Je známý fakt, že v případě léčiv a jejich nežádoucích účinků vycházejí studie financované přímo farmaceutickými firmami čtyřikrát lépe, než ty hrazené z veřejných fondů či společnostmi, které nemají s "big pharma" byznysem žádné propojení. K všeobecnému překvapení týmu provádějícího meta-analýzu je toto číslo u studií zkoumajících vliv RF záření na lidské zdraví více jak dvojnásobný! Pravděpodobnost, že studie na toto téma bude končit závěrem "není se čeho obávat" je u těch studií financovaných operátory a výrobci mobilních telefonů 10-násobně vyšší! Jak toho lze dosáhnout? Možností je hned několik - cíleně zvolená metodika, cíleně vybraný zkoumaný vzorek či kontrolní skupina nebo překroucení výsledků... Závěr komu věřit si tak milí čtenáři udělejte sami. Příkladů, kdy výrobci mobilních telefonů zadali (a financovali) studii na téma tohoto článku a milně očekávali, že bude pozitivní je i tak dostatek. Stejně jako informací o tom, co se dělo poté, kdy se jim studie dostala ještě před případným zveřejněním do rukou - snaha zatajit výsledek studie, okamžité přerušení dalšího financování toho konkrétního týmu a pokud to byl tým interní, pak i jeho vyhazov. Klasickým příkladem může být Matti Niemelä, bývalý technologický šéf Nokia, který podobně jako např. John Virapen, bývalý šéf farmaceutického gigantu Eli Lilly, přešel takříkajíc na "druhou stranu" a dnes k nelibosti svých bývalých chlebodárců prozrazuje veřejnosti vše o korupci, zakrývání problémů a nenasytnosti - bez ohledu na následky.

 

Jeden příklad za všechny - graf ukazující nárůst rakoviny mozku v místech nejblíže mobilnímu telefonu u hlavy (data z Velké Británie)

 

Téma používání mobilních telefonů a s ním spojeného rizika vzniku rakoviny je něco, co asi nadlouho zůstane tématem vzbuzujícím kontroverze. O to více, že se postupně dostáváme do fáze prvních implementací 5G sítí, kde díky využití vlnových délek doposud využívaných pouze ve vojenském průmyslu, kde studie vlivu na lidské zdraví chybí ještě více - koneckonců, celý vojenský průmysl existuje proto, aby produkoval zbraně, které mají lidi primárně zabíjet, ne je ochraňovat. To ale již zacházím příliš daleko - a tak si prosím (opět) závěr udělejte sami. A jako v předešlých dílech přináším hned několik doporučení, jak se před vyšší expozicí na RF záření bránit:

  • investujte do pouzdra blokujícího RF záření - na (celosvětovém) trhu je několik značek, které dokáží vyrábět pouzdra prokazatelně blokující 70-100% RF záření a to bez kompromisů ve ztrátě signálu či funkčnosti telefonu; bohužel žádná ze značek nemá na českém trhu oficiálního distributora a tak se po vhodném pouzdru musíte poohlédnout na německém/americkém/australském trhu - sám mám otestované značky DefenderShield, RadiArmor, Vest, RadBlocker či Pong; v krátké době se ale i na českém trhu objeví jedna renomovaná evropská značka, která za solidní cenu (do 1.000Kč) podobný produkt nabídne - vyčkejte na bližší informace ;-)
  • uvažujete-li o celkové harmonizaci Vašeho domova či kanceláře, zvažte možnosti, které nabízí český produkt Somavedic dostupný na Harmonizace.cz - nevěřícným Tomášům doporučuji přečíst si přiložené testy zde  a zde
  • a nebyl bychto "výživář", abych nepřidal něco, co je mi nejbližší - přidejte na konzumaci výrazně barevného ovoce & zeleniny - většina barviv (sérii článků na toto téma nazvaných Jakou barvu má zdraví? najdete zde) patří mezi silné antioxidanty, které dokáží nadměrnému množství volný radikálů eliminovat ;-) 

 

Při psaní tohoto článku jsem vycházel z následujících zdrojů:

Kategorie: 
Obrázek uživatele Martin Novotný

O autorovi

"Duchovní otec" projektu, bio-hacker2, gastronaut, nutrarián, zdravotní detektiv, infovor, blázen do fitness/OCR.

„Starejte se dobře o své tělo. Je to jediné místo, ve kterém musíte žít.“ Jim Rohn