6 varování ohledně používání mobilních telefonů, II. díl

Další díly

  • Jak jsem již naznačil v 1. dílu, dnes bych vás rád seznámil s prvním z negativních vlivů RF záření na lidský organismus, který oficiální autority (mobilní operátoři, lékaři, státní orgány) odmítají uznat. I přes rostoucí počet studií a celkem evidentní korelaci s epidemiemi hned několika neurodegenerativních onemocněními...

II. Nadměrná expozice na RF záření prokazatelně narušuje selektivní propustnost hematoencefalické membrány (dále jen HEM)

Na začátek by se asi slušelo vysvětlit, co HEM je a jakou plní funkci. Hematoencefalická membrána (anglicky Blood Brain Barrier nebo zkráceně BBB) je jednou v řadě ochranných vrstev našeho mozku. Tou první je samozřejmě skalp následovaný lebkou a pak dalšími, již delikátnějšími vrstvami. Zatímco vnější vrstvy nás brání proti mechanickému poškození (hrana stolu nebo talíř vrhnutý rozlobenou manželkou), HEM slouží především při přenosu živin (či léčiv) směrem k mozkové tkáni. Propustnost HEM je skutečně velmi selektivní a v principu funguje jako síto - molekula čehokoliv o velikosti větší, než 500 daltonů (dalton = jednotka molekulární hmotnosti) za normálních okolností přes HEM neprojde. Přes HEM se tak u zdravého jedince dostanou jen vitamíny, minerály a živiny, které se přes ní dostat mají. Z živin jsou to především molekuly glukózy, ale například i molekuly ketonových těl, které slouží jako alternativa glukózy při tvorbě energie. S propustností HEM se dlouhodobě potýkají především farmaceutické firmy u léčiv s molekulou větší, než je "síto" HEM. V dnešní době tak využívají především:

  • systém nosičů - vysoce lipofilních látek jako je např. dihydropyridin, na které lék naváží
  • kombinaci synergických látek - známá je např. kombinace dopaminu, který (přirozeně a dočasně) naruší HEM a léku Levodopa (Parkinsonova choroba)
  • látek zvyšujících propustnost HEM - např. dimethyl sulfoxid

Zatímco použití látek typu dimethyl sulfoxidu je v případech dodání léčiv žádoucí, otevření HEM bez zjevného terapeutického důvodu nikoliv. Důvod je nasnadě. "Prosakující" HEM propustí k naší kůře mozkové látky, které by propustit neměla a ty jsou pak příčinou zánětlivých procesů, kognitivního poklesu a degradace dalších funkcí, pro kterou tu houbovitou hmotu v dutině naší hlavy nosíme. Cokoliv se dostane do krevního řečiště se pak následně dostane až k mozku - v závislosti na stupni poškození HEM od jednotlivých molekul těžkých kovů až po léčiva, která nejsou primárně určena pro to, aby v mozku měla skončit. Sám nehodlám spekulovat, co konkrétně taková zvýšená propustnost HEM může zapříčinit, ale asi jste sami slyšeli o účincích těžkých kovů (rtuť, kadmium) či hliníku/olova na mozkovou činnost - autismus, ADHD, Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, ALS, ... Ke každé z uvedených civilizačních nemocí, které nebyly před 50 lety ani definovány, lze uvést konkrétní studii.

Problémem ale zůstává fakt, že korelace nerovná se kauzace a většina studií toto pomíjí. Skutečnost, že posledních 20-30 let je expozice na EMF záření (to zahrnuje nejenom RF záření, ale i magnetické záření, elektrické záření a tzv. "špinavou elektřinu") tisícinásobně větší ještě nutně neznamená, že je JEDINOU příčinou boomu neurodegenerativních onemocnění. Spojit takto potenciálně můžete prakticky cokoliv. Co třeba konzumaci Haagen-Dazs zmrzliny a nárůst sebevražd v populaci? Ano, i takovou "studii" jsem četl. Křivka spotřeby této přeslazené a předražené zmrzliny jako "přes kopírák" koreluje s nárůstem počtu sebevražd v USA! Spojení nadměrné konzumace cukru a jeho vlivu (nejenom) na depresi je známé a prokázané. S rovnicí "vyšší prevalence deprese = vyšší počet sebevražd" se dá rovněž souhlasit. Spojovat ale prodej produktu jednoho výrobce rovnou s nárůstem sebevražd mi již přijde přitažené za vlasy. Můj závěr je ten, že RF záření má podíl na výše uvedených chorobách a narozdíl od dalších enviromentálních vlivů i RF záření, které asi neovlivníme (celá naše planeta se stává jedním velkým "oceánem vln") je četnost a způsob používání mobilních telefonů něčím, co ovlivnit můžeme.

Rozdíl v penetraci FR záření mezi 5-letým dítětem, 10-letým dítětem a dospělým - u dětí negativní dopad vždy násobte...

 

A teď jen krátce k důkazům. Ty, co jsem našel existují na úrovni pokusů na laboratorních zvířatech. Jasně. První argument odpůrců čehokoliv, co nepodporuje všeobecně uznávaný úzus, je v takových případech "nejsme myši". V tomto případě (vliv RF záření na propustnost HEM) si ale troufám tvrdit, že přenositelnost výsledků na lidský organismus je vyšší, než například u studií týkající se mikrobiomu nebo např. hormonální činnosti. Do doby, kdy někdo dovolí zveřejnit a zpropagovat podobnou studii na lidech a spojí vliv zvýšené propustnosti HEM s konkrétním neurodegenerativním onemocněním se tak spokojme s pokusy na myších. Pro vlastní pokus se použilo barvivo nazvané Evansova modř, které výzkumníci vpravili do krevního oběhu laboratorních myší a ty pak rozdělili do několika skupin. Té kontrolní bez expozice na záření z mobilního telefonu a u dalších pak experimentovali s délkou expozice a vzdálenosti myšího těla od zdroje záření. Jak můžete vidět na obrázku níže, Evansova modř neporušenou HEM neprojde. V okamžiku jejího narušení proniká modř až k mozkové tkáni a barví jí do modra. Podobných studií již bylo provedeno několik a všechny přišly se stejnými závěry - čím delší expozice na RF záření a čím blíže ke zdroji RF záření, tím větší poškození selektivní propustnosti HEM.

Výsledek pokusů s propustností HEM - asi tušíte, která myš "netelefonovala"...

 

A na závěr tohoto dílu dalších několik praktických rad:

  • pokud usínáte s telefonem na nabíječce umístěné na nočním stolku, doporučuji přepnout jej na noc do leteckého módu - funkci budíku tak stále využijete a nevystavíte své tělo 7-8 hodinové expozici RF záření
  • kdykoliv to půjde, použijte pro hovor sluchátka - většina z nich má sice v částech nejblíže uším neodymové magnety, ale ty jsou pro tělo menším zlem; existují i tzv. "airtube" sluchátka využívající gumových hadiček pro rozvod zvuku do sluchovodů (sám je používám), ale ta jsou vhodná pro telefonování či poslech audioknih, nikoliv pro poslech hudby v "hifi" kvalitě - té úrovně zatím tato sluchátka nedosahují...
  • pokud při hovoru nikoho nerušíte (bydlíte sami či máte v práci samostatnou kancelář), doporučuji zamyslet se nad nějakým "drátovým konferenčním systémem" - nemám s nimi žádné osobní zkušenosti, ale jako uživatel iPhonu jsem měl možnost vyzkoušet "konferenční reproduktor" Pioneer Rayz Rally a s výsledkem (slyšitelnost oběma směry) jsem byl velmi spokojen; jsem si jistý, že podobné řešení existuje i pro držitele telefonů jiných značek

V souvislosti s produkty Apple si dovolím malou poznámku týkající se představení nové řady produktů Apple, které proběhlo tento týden - chytré hodinky Watch3 s vestavěném LTE přijímačem jsou z pohledu zdraví uživatelů více, než problematické - sice je nemáte přiložené na uchu, ale permanentně uchycené přímo na ruce - propustnost HEM tak asi neovlivní, ale poškodit naši DNA (téma dalšího pokračování) mohou...

Při psaní článku jsem mj. čerpal z:

 

Kategorie: 
Obrázek uživatele Martin Novotný

O autorovi

"Duchovní otec" projektu, bio-hacker2, gastronaut, nutrarián, zdravotní detektiv, infovor, blázen do fitness/OCR.

„Starejte se dobře o své tělo. Je to jediné místo, ve kterém musíte žít.“ Jim Rohn