6 varování ohledně používání mobilních telefonů, I. díl

Další díly

Vzhledem k dnešnímu památnému dnu pro všechny školou povinné jsem původně chtěl článek nazvat "6 důvodů, proč nepořizovat prvňáčkům mobil", ale pak jsem se rozhodl pojmout článek obšírněji a rozdělit jej do několika kapitol. Tématika EMF (elektro-magnetické pole) si jednak zaslouží více pozornosti, než jeden krátký článek a negativní dopady má toto záření na všechny z nás. Naši nejmenší si v tomto případě díky "zmenšené fyziognomii" zaslouží speciální pozornost a na tu budu v celé sérii článků patřičně upozorňovat.

I. EMF a ohřívání tkání

Dovolte mi začít důvodem, který je jako jediný uznaný při testování mobilních telefonů - RF (radiofrekvenční) záření v blízkosti živých organismů způsobuje ohřátí tkání těchto organismů. RF záření spadá pod škálu tzv. ne-ionizujícího záření, které narozdíl od toho ionizujícího nezpůsobuje změny v chemickém složení dotčené tkáně. Studie na jakékoliv jiné téma škodlivosti RF záření, bez ohledu na neprůstřelnost metodiky a vlastní výsledky, končí obvykle zatracením, dehonestací autora studie, ztrátou dalších grantů a vyhazovem. O nich v následujících dílech.

Přehledná tabulka záření včetně frekvence, vlnových délek a využití

Test bezpečnosti SAR (z anglického Specific Absorption Rate) vychází právě z tohoto jediného plošně (zdravotnické autority, státní aparát i výrobci mobilů) uznaného faktu. Tušíte, jaké je nastavení testu? Pokud ne, doporučuji Vám následující řádky číst vsedě...

Aby dokázali výrobci (a před schválením a uvedením do výroby pak i kontrolní orgány) simulovat vlastní záření a jeho vliv na zahřátí mozku, odsouhlasili si testování na gumové figuríně hlavy (říká se jí SAM z anglického Specific Anthropomorphic Mannequin) vyplněné směsí vody, soli a cukru. Tato směs prý nejlépe napodobí svými vlastnostmi lidský mozek (?!?). Dále se dohodli na standardizované velikosti hlavy, která, podržte se, odpovídá velikosti hlavy muže o výšce 188cm (6'2") a váze 99kg (220lb). Spadáte Vy nebo Vaše ratolesti do této výškové/váhové kategorie? Pochybuji... Veškeré testy, bez ohledu na další nesmyslné parametry, jsou tím pádem irelevantní... A nezapomeňme, že kostní dřeň našich rostoucích dětí absorbuje přibližně desetinásobek radiace oproti nám dospělým!!!

Seznamte se - toto je SAM.

K vlastnímu testu. Ten probíhá tak, že se po dobu 6 minut hovoru měří teplota tekutiny v gumové atrapě hlavy a ta se nesmí zvýšit o více, než 2 stupně Celsia. Telefon je ramenem umístněn poblíž hlavy v úhlu 15% (zamyslete se nad tím, zda jej držíte stejně - v opačné případě "si za všechny trable můžete sami") a standardní vzdálenost telefonu od ucha je 5mm... Zase další chyták... Tuto informaci byste měli dle zákona najít v každém návodu při koupi nového telefonu. Až příště budete telefonovat, zkuste si uvědomit, zda skutečně držíte telefon v dostatečné vzdálenosti od ucha či se jej do ucha snažíte "zamáčknout"... A ještě jedna zvláštnost. "Konstanta" 5mm neplatí pro všechny značky/modely. Jelikož některé z nich při daných parametrech (obří hlava vyplněná výše zmíněnou směsí, telefon v úhlu 15% a 6-minutový hovor) selhaly, tak si prostě výrobci vymohli to, že vzdálenost od ucha splňující maximum 2ºC ohřevu "mozku" uvedená v návodu na použití bude pro upozornění uživatele dostačující. Takže jste-li například vlastníky Samsung Galaxy S8, pak nutná vzdálenost od ucha není 5mm, ale 15mm!!!

"Bezpečná" vzdálenost známých telefonů od ucha...

Poučení z výše uvedeného:

  • důkladně si prostudujte návod na použití Vašeho telefonu včetně informací o bezpečnosti - najdete v něm i konkrétní vzdálenost telefonu od ucha, při kterém telefon prošel testem na SAMovi
  • telefon při hovoru držte vždy v dané vzdálenosti a v úhlu 15%
  • většina telefonů (a především těch chytrých) emituje záření i v zapnutém stavu bez nutnosti hovoru, takže nenoste telefon po kapsách - ze zjevných důvodů se levá náprsní kapsa jako nejhorší možné úložiště, ale nosit mobilní telefon s pocitem, že mi neustále ohřívá genitálie nebo gluteus maximus není také nic moc... Pokud tedy zrovna netelefonujete, noste telefon v tašce, ideálně co nejdále od těla
  • pokud nevážíte 99kg a neměříte 188cm (resp. nenosíte na krku hlavu takového obra), pak máte smůlu a veškerá bezpečnostní opatření jsou zbytečná

Na další, již cílenější a méně sarkastická doporučení, jak nejlépe ochránit sebe a své blízké od RF záření (RF blokující pouzdra, speciální "RF-free" sluchátka, atp.) se můžete těšit v dalším dílu, který bych rád věnoval první z problematických účinků RF záření, na které již existuje spousta studií i kontrolovaných pokusů, ale oficiální autority jej odmítají jako nepodložené - schopnost RF záření "otevírat" jinak vysoce selektivní hemato-encefalickou membránu.

Při psaní článku jsem mj. čerpal z:

Kategorie: 
Obrázek uživatele Martin Novotný

O autorovi

"Duchovní otec" projektu, bio-hacker2, gastronaut, nutrarián, zdravotní detektiv, infovor, blázen do fitness/OCR.

„Starejte se dobře o své tělo. Je to jediné místo, ve kterém musíte žít.“ Jim Rohn