Užívání rybího oleje spojeno se zachováním mozkových funkcí

Zpráva publikovaná 20.6.2014 v časopise Alzheimer's & Dementia popisuje ochranný efekt suplementace rybím olejem na uchování mozkového objemu a kognitivních funkcí u starších mužů a žen.

Studie zahrnovala 193 pacientů s Alzheimerovou chorobou, 397 osob s mírnou kognitivní poruchou (MCI) a 229 kognitivně normálních jednotlivců, kteří se zúčastnili Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative, pětiletého studia zaměřeného na  hodnocení změn v poznávání a struktuře mozku mužů a žen ve věku 55 až 90. Pozorovaní prošli neuropsychologickým testováním a magnetickou rezonancí mozku v šesti až dvanácti měsíčních intervalech. Analýza zahrnovala 117 jedinců, kteří pravidelně používali rybí tuk jako potravinový doplněk při začátku studie a významné procento z nich hlásilo pokračující užívání i při následných kontrolách.

Zatímco průměrný objem hippokampu a šedé kůry mozkové se v průběhu času u celé sledované skupiny snížil, suplementace rybím olejem byla spojena se zlepšení v těchto oblastech. Jedinci, kteří užívali rybí tuk, měli lepší skóre při testech kognitivních funkcí v průběhu celé studi, nicméně nejlepších výsledků bylo dosaženo mezi těmi, kteří nebyli nositeli genu E4 apolipoprotein, který je spojován s Alzheimerovou chorobou.

"Tato studie je první, která zkoumá možné spojení mezi pravidelným užíváním rybího oleje, zachováváním objemu mozku a jeho kognitivními schopnostmi napříč normálně stárnoucí populací i populací s neurodegenerativními poruchami", oznámila Lori A. Daiello z Brown University a její kolegové. "Vztah mezi konzumací rybího oleje, zachováním objemu šedé kůry mozkové u pacientů s MCI, popř. zachováním objemu hipokampu u pacientů s Alzheimerovou chorobou nebyl doposud hlášen."

Dospěli k závěru, že výsledky studie "zvýrazňují nutnost dalšího  výzkumu dopadů dlouhodobé suplementace rybím olejem na stárnutí kongnitivních funkcí a prevenci demence u dospělců ve středním věku a starší populaci."

Zdroj: LifeExtension

Kategorie: 
Obrázek uživatele Martin Novotný

O autorovi

"Duchovní otec" projektu, bio-hacker2, gastronaut, nutrarián, zdravotní detektiv, infovor, blázen do fitness/OCR.

„Starejte se dobře o své tělo. Je to jediné místo, ve kterém musíte žít.“ Jim Rohn