Povinné očkování? Nenechte za sebe rozhodovat!

Jsme si vědomi, že i u dnešního tématu můžeme vyvolat bouřlivou diskuzi. A o to nám jde. Je nutné, abychom o sporných tématech diskutovali, abychom se ptali na odpovědných místech, aby nás zajímaly dopady a aby byly otevřeně zveřejňována všechna fakta. 

Přestože dáváme přednost čtení nově zveřejněných studií a kompilaci vlastních závěrů a doporučení, chtěli jsem původně pro dnešek udělat výjimku. Mike Adams, známý též jako “health ranger”, včera zveřejnil článek, který plně resonuje s tím, co si sami myslíme a je na aktuální téma: povinné očkování. Jali jsme se jej kompletně přeložit, ale uprostřed předkladu jsme změnili názor - uvedený článek je skutečně “silná káva” a přes zřetelné signály, které ukazují na možnost, že se brzy dostaneme pod tlak podobné propagandy, tam ještě nejsme. Ještě je čas otevřeně se nátlaku státu postavit a říci NE. Pokud máte zájem, můžete si článek přečíst zde - i bez znalosti angličtiny zjistíte nápadnou podobnost zveřejněných obrázků - těch propagandistických z doby nacistického Německa a těch propagujících povinné očkování.

Nelze si nevšimnout paralely s tím, co buď zveřejňuje naše Ministerstvo zdravotnictví nebo jiné organizace, za kterými stojí peníze velkých farmaceutických firem - přímo či nepřímo. A tato propaganda zabírá. Dnes, stejně jako před 80 lety. To, že je z pohledu velkých farmaceutických firem nutná, je nasnadě. Stále více se ukazuje, že většina očkování není v prevenci nemocnosti a úmrtnosti účinnější než placebo a vedlejší efekty, díky překotnému nasazování bez důkladných testů, působí větší škodu než užitek z vlastního očkování. Ne nadarmo označila naše blízká známá, profesorka Anna Strunecká, jedno očkování za státem povolené testování na lidech… Ano, najdou se i taková očkování, jejichž testování před předložením běžné populaci neprošlo dostatečným testováním. A dnes se bohužel ukazuje, jak chybné toto rozhodnutí bylo. Jenže otevřeně se k tomuto problému nikdo nepřihlásí, protože by podobné prohlášení vedlo minimálně k dalším dotazům či k dokonce k hromadné vlně nesouhlasu. Nicméně všeobecnou paniku si nikdo z nás nepřeje. Jenže dobám, kdy jsme mohli účinkům očkování důvěřovat, odzvonilo. Nyní se spíše jedná o slepou důvěru, která může mít i spoustu negativních důsledků. 

Za správnou cestu považujeme posilování imunitního systému různými způsoby. Neustálé přidávání počtu povinných očkovacích látek znamená pro většinu obrovský nápor na imunitní systém.

Pro informaci uvádíme přehled očkování, jak šel čas... Resp. stav před rokem 1989 (s rokem uvedení v praxi). S úlevou si uvědomujeme, že jsme oba zažili ve svém neútlejším dětství POUZE pět očkovacích látek.

- záškrt (1946)
- tetanus (1958)
- tuberkulóza (1953)
- dětská obrna (1960)
- černý kašel (1958)
- spalničky (1975)
- zarděnky (1986)
- příušnice (1987)

Současný stav očkování vidíte v následující tabulce:

Mohlo by se zdát, že očkování jako takového nemají současné děti více než děti před rokem 1989. Jenže jich nyní existuje několik, které jsou spojené v jedno očkování. Absolutním vítězem je pak hexavakcína, kde je najednou aplikováno 6 očkovacích látek!

Další argumenty:

  • v téměř celé Západní Evropě je očkování dobrovolné. Výjimku tvoří pouze Belgie (1 povinné očkování) a Francie (3 povinné). U nás se stále povinně očkuje hned proti 9 nemocem!
  • neexistují studie, které by dlouhodobě srovnávaly zdraví očkovaných a nenaočkovaných dětí
  • neexistují studie, zda vůbec nenaočkované děti někoho ohrožují

Dovolíme si krátce citovat z článku POLEMIKA: Očkovací povinnost jinýma očima, s jehož obsahem souladíme:

"Není pravdou ani to, že povinné očkování v jeho současné podobě je jednoznačně přijímáno všemi experty, pediatry a dalšími lékaři jako účinné a bezrizikové a že na straně pochybujícího tábora stojí pouze neinformovaní laici. ..."

A tak si namísto překladu zmíněného článku z amerického prostředí odkazujeme na videa s názory několika lékařů, kteří se nebojí otevřeně o svých zkušenostech v praxi mluvit. Odkazy na námi již zveřejněné články na téma očkování najdete níže. 

Udělejte si názor sami … 

 

 

 

 

 

Anna Strunecká: Varovné signály očkování (Almi, 2012)

Kategorie: 
Obrázek uživatele Martin a Veronika Novotných

O autorovi

Naše dlouholeté společné zájmy vyústili ve společný projekt - někdy se doplňujeme, někdy máme každý “svoje” téma. Celkově jsme sehraný tým, který potvrzuje nesmyslnost rovnice 1+1=11 ;-)