Posouzení krevního rozboru

Na základě našich zkušeností z přímého koučinku i na základě žádostí "vzdálenějších" klientů přidáváme do našich služeb možnost jednorázového posouzení dodaného krevního rozboru včetně detailní zprávy a výživových doporučení.

Možná jste si také všimli, pokud si kopii krevního testu od svého ošetřujícího lékaře vyžádáte (na což máte jako pojištěnci jakékoliv zdravotní pojišťovny nárok), v lepším případě jej dostanete jen s označenými hodnotami, které jsou výrazně mimo limit. Často zároveň dostanete několik předpisů na (chemické) léky. Na výživová doporučení se obvykle nedostane z důvodu souhrnu 3 faktorů (nedostatek času, znalostí a motivace) i přes fakt, že většina nadlimitních/podlimitních hodnot je zcela ovlivnitelná stravou a životním stylem.

Dalším úskalím je fakt, že většina testů nebere v potaz věk ani pohlaví. A tak limitní hodnoty, které ošetřující lékař zaškrtne v konkrétním případě jako kritické, tak kritické být nemusí. A naopak. Asi nemusíme dodávat, že hodnoty např. u 25 letého muže a 50 leté ženy po přechodu se liší... I z časových důvodů nemá ošetřující lékař možnost projít důkladně subklinické (tj.slabě pod či nad normálem) hodnoty a hlavně je navzájem propojit a udělat z nich závěr - často totiž slabý nedostatek jednoho prvku v kombinaci s malým nadbytkem jiného jasně signalizuje konkrétní problém. Díky studiu u Dr. Dickena Weatherbyho, nejlepšího specialisty na rozbor krve v USA, máte u nás šanci dozvědět se ze svého krevního rozboru maximum! A nejenom to - v rámci případného nálezu přijdeme i s řadou výživových doporučení, která povedou k nápravě klinických (nad/podlimitních) i subklinických nálezů tak, abyste zažili to, čemu my říkáme VYVÁŽENÉ ZDRAVÍ!!!  

 

Cena za jednorázové posouzení jednoho krev. rozboru:                   2900,- Kč

Při platbě 3 měsíčního přímého koučinku, tj.                                       9000,-Kč je zahrnuto posouzení krevního rozboru zdarma.

 

Ukázka zkrácené verze čtení rozboru pro česky mluvícího klienta na stažení zde.

Plná, 22 stránková verze, připravená pro jednoho z anglicky mluvících klientů koučovaných na dálku zde.