Moudrost z knihy Čtyři dohody - II.

Jak již bylo napsáno v první části, do “vyváženého zdraví” spadá  podle nás správná strava, správný pohyb, ale i vyrovnaná mysl.  Jde asi o největší téma naší doby, a tak chceme některé naše příspěvky cílit tímto směrem. Další část citace z knihy Čtyři dohody by vás měla přesvědčit k její koupi a důkladnějšímu prozkoumání a následnému zamyšlení nad danými informacemi. Vězte, že patří mezi ty knihy, ke kterým se rádi vracíme a zmíněné moudrosti si připomínáme. 

 

Třetí dohoda: NEVYTVÁŘEJTE SI ŽÁDNÉ DOMNĚNKY. Máme sklon vytvářet si o všem domněnky. Problém s vytvářením domněnek je v tom, že VĚŘÍME, že jsou pravdivé. 

Vytváříme si domněnky o tom, co jiní lidé říkají nebo dělají, bereme to osobně, a pak je obviňujeme a reagujeme tak, že svými slovy vysíláme jed. 

Nevnímáme věci tak, jak jsou. Jsme navyklí snít, aniž bychom byli zakotveni ve skutečnosti. Doslova si věci vysníme ve své představivosti. Protože se obáváme požádat o vysvětlení, vytváříme si domněnky a věříme, že jsou pravdivé; pak naše domněky bráníme a pokoušíme se dokázat, že někdo jiný neměl pravdu. Vytvářením domněnek v našich vztazích si koledujeme o problémy. Často si vytvoříme domněnku, že naši partneři vědí, co si myslíme, a že nemusíme říkat, co vlastně chceme. Předpokládáme, že budou dělat to, co chceme, protože nás dobře znají. Když nedělají, co předpokládáme, cítíme se zraněni a říkáme: “Měli to vědět.” …

Způsob, jímž se můžeme vyvarovat vytváření domněnek, je klást otázky. Ujistěme se, že komunikace je jasná. Pokud nerozumíme, zeptejme se. Mějme odvahu klást otázky, dokud nám nebude vše jasné, jak by mělo být. Jakmile uslyšíme odpověď, nebudeme nuceni vytvářet si domněnky, protože budeme znát pravdu.

V naší společnosti jsme se dohodli, že klást otázky není bezpečné; dohodli jsme se, že když nás lidé milují, měli by vědět, co chceme nebo jak se cítíme. Když něčemu věříme, předpokládáme, že je to pravda. Někdy to necháme dojít až k bodu, v němž zničíme vztah jenom proto, abychom ubránili svou pozici. Ale s jasnou komunikací budou jasná i naše slova, a všechny naše vztahy se začnou měnit - nejen s našimi partnery, ale s každým.

Když vstupujeme do vztahu s někým, koho máme rádi, často vidíme jen to, co chceme vidět, a popíráme, že ten člověk má vlastnosti, které se nám nelíbí. … Pak si vytvoříme domněnky a jednou z nich je: “Má láska toho člověka změní.” Ale to není pravda. Naše láska nikoho nezmění. Pokud se jiní změní, pak se změní proto, že se změnit chtějí, ale ne proto, že je chceme změnit my. … Opravdová láska přijímá jiné lidi takové, jací jsou, aniž by se je pokoušela změnit. …

Naše největší domněnka je, že každý vidí život stejně jako my. Předpokládáme, že ostatní myslí stejným způsobem, jakým myslíme my, posuzují vše stejně jako my a zneužívají vše jako my. A z tohoto důvodu máme strach být uprostřed jiných sami sebou. Protože si myslíme, že každý nás bude soudit, dělat z nás oběť, zneužívat nás a obviňovat, jako to děláme my sami. …

Uděláme-li si z této dohody návyk, celý náš život se naprosto změní. To, co budeme potřebovat, dostaneme snadno, protože duch námi bude volně procházet. V našich životech dojde k zázraku. To je zvládnutí lásky, vděčnosti a života. Je to cesta k osobní svobodě.

 

Čtvrtá dohoda: Je zde ještě jedna dohoda, která umožní ostatním třem, aby se staly hluboce zakořeněným návykem. Čtvrtá dohoda je o vykonávání prvních tří: VŽDY DĚLEJTE VŠE, JAK NEJLÉPE DOVEDETE.
Za všech okolností dělejme vše, jak nejlépe dovedeme, ne více a ne méně. Ale mějme na mysli, že naše nejlepší konání nebude v každém momentě stejné. Když se ráno probudíme svěží a plní energie, budeme podávat lepší výkony než večer, kdy býváme unavení. … 

Nezávisle na okolnostech se snažme dělat vše, jak nejlépe dovedeme. Budeme-li se snažit příliš, ztratíme mnoho energie a výsledek nebude nakonec tak dobrý, jak by mohl být. Když se přepínáme, oslabujeme tělo a jdeme sami proti sobě, dosažení cíle nám trvá déle. Když ale budeme dělat méně, než jak nejlépe dovedeme, budeme frustrovaní, budeme se obviňovat a litovat. …

Máme-li vyjádřit, co jsme, musíme jednat. Můžeme mít v hlavě všelijaké velké nápady, ale bez akce nejsou k ničemu. Když nějaký nápad nerealizujeme, nedostaví se žádné výsledky, žádná odměna.

Když budeme vždy dělat vše, jak nejlépe dovedeme, znamená to, že budeme jednat. Dělat vše co nejlépe znamená být aktivní, ale ne proto, že čekáme odměnu, nýbrž proto, že to tak máme rádi. … 

Mnoho lidí chodí každý den do práce většinou jen s myšlenkou na peníze, které dostanou. Ani se nemohou dočkat pátku či soboty. Celý týden tvrdě pracují, ale ne proto, že mají tu práci rádi, ale protože je třeba platit nájem a živit rodinu. 

Když děláme něco jen proto, že se nám to líbí, aniž bychom za to očekávali odměnu, zjistíme, že budeme mít potěšení ze všeho, co podnikneme. Odměny přijdou také, ale my k nim nebudeme připoutáni. Neočekáváme-li odměnu, dostaneme víc, než si vůbec umíme představit.

 

První tři dohody budou fungovat jen tehdy, budeme-li dělat vše, jak nejlépe dovedeme. Neočekávejme, že budeme vždy schopni vážit slova. Naše rutinní návyky jsou příliš silné a pevně zakořeněné v naší mysli. Ale dokážeme dělat vždy vše co nejlépe, jak dovedeme. Neočekávejme, že nebudeme nikdy brát nic osobně a nebudeme si vytvářet domněnky, dělejme jen vše tak, jak nejlépe dovedeme. … Učení se z chyb znamená, že konáme, díváme se poctivě na výsledky a znovu konáme. …

Porušíte-li nějakou dohodu, začněte znovu druhý den a znovu další den. … Žijte vždy v současném dni. A vždy dělejte to nejlepší, co dokážete, abyste tyto dohody dodržovali, a brzy se to pro vás stane snadným. Dnešek je počátkem nového života.

 

Máte-li nyní pocit, že tuto knihu potřebujete ve svém životě, abyste do ní mohli nahlížet, určitě si jí kupte co nejdříve. Můžete zvolit i CD, které namluvil Jaroslav Dušek, jako velký propagátor těchto myšlenek.

 

kniha na Kosmas.cz

CD na Kosmas.cz

Kategorie: 
Obrázek uživatele Veronika Novotná

O autorovi

Výživová poradkyně se zaměřením na výživové i zdravotní potíže u dětí, dospělých i seniorů. 

"Nechť strava je tvojí medicínou." Hippokratés