Manifest

VyváženéZdraví.cz manifest

Je jen několik povolání, které, pokud je člověk dělá zodpovědně a svědomitě, musí chtě nechtě brát jako poslání a i tak k němu přistupovat. Jedním z takových povolání je medicína.

Medicína rovná se celoživotní vzdělávání, nikoliv obhajoba titulu a následné předepisování léků podle symptomů pacientů. Mnoho lékařů, často absolvuje školení, organizované v příjemném prostředí a hrazené některou z farmaceutických firem. Motivace lékaře při předepisovaní léků dané firmy je pak nasnadě.

Informace, které se dozvíte na našem webu nebo přímo od nás, nemají a nebudou nahrazovat konzultace u klasických lékařů. 

Odborník na výživu Victor Lindlahr již v roce 1923 do Bridgeport Telegraph novin napsal: "Ninety per cent of the diseases known to man are caused by cheap foodstuffs. You are what you eat.” (Devadesát procent nemocí je způsobeno levnými potravinami. Jste to, co jíte.").

V rámci pětiletého studia všeobecné medicíny je výživě jako takové věnováno přibližně 80 hodin studia. V okamžiku, kdy většina studentů obhájí svou diplomovou práci, často jejich zájem o výživu končí.

Kolikrát se vám nebo vašim známým stalo, že by se lékař po popsaných zdravotních obtížích zajímal, jaký je váš jídelníček? U nemocí jako je cukrovka, nadváha, dna, apod. lékař obvykle doporučí, co byste jíst měli a co naopak neměli. Čas na detailní rozbor vašeho stávajícího jídelníčku však nemá. Lékař by měl v první řadě zkusit “pouze” léčbu změnou jídelníčku. Až poté, pokud některé obtíže přetrvávají, by mohl být předpis nějakého léku o něco více opodstatněný. Jenže nyní je přístup většiny lékařů k pacientovi takový, že se předepsáním léku snaží potlačit jeho nepříjemné symptomy. Tím se ale zdravotní problém neřeší. 

Pokud chcete vést aktivní život bez nemocí, měli byste vzít zodpovědnost do vlastních rukou, brát rady vašeho lékaře jen jako doporučení, zajímat se o alternativní metody léčby, zajímat se proč váš lékař takové metody nepoužívá či nedoporučuje. Je skutečně odborníkem se zkušenostmi ve všech oborech, které hodnotí nebo je odsoudil na základě několika neúplných informací?

Zajímejme se všichni, proč Ministerstvo zdravotnictví či jiné organizace, údajně zajišťující zdraví nás všech, věnuje tak málo podpory a pozornosti alternativním metodám, které pomáhají lidem už dlouhá léta. Je to opravdu tím, že se nevyučují na lékařských fakultách a že je ani nepodporují velké farmaceutické společnosti?

Věděli jste, že od první skutečné vědecké studie (na dostatečně velkém vzorku populace a s využitím “placebo” skupiny) přes ověřovací studie, testy na zvířatech, testy na lidech, uvedení léku/procedury na trh až po skutečné uplatnění praktickými či odbornými lékaři uplyne v průměru 12 let? Nestálo by vám za námahu v okamžiku, kdy 12 let čekat nemůžete nebo nechcete, sami zjistit, jaké alternativní možnosti léčby existují?

Tento projekt má za cíl přinést přinést osvětu a otevřít české veřejnosti přístup k informacím – rychle, srozumitelně a hlavně v přehledné formě. Nemáme sice klasické lékařské vzdělání, ale snažíme se za pomoci vlastního zájmu, inteligence i zdravého rozumu dlouhodobě vyhledávat zajímavé informace z různých zdrojů, které bohužel často nejsou zatím otevřeně tlumočeny laické veřejnosti. Není to totiž z různých důvodů žádoucí. Jsme ale přesvědčeni, že informace podobného typu ocení i další lidé, kteří jsou stejně nastaveni jako my. Myslíme si, že udělat si vlastní názor při dodaných informacích, zvládne každý.

S ohledem na výše uvedené pak lze shrnout náš “manifest” do 10 bodů:

  1. přicházet s překlady nejnovějších klinických studií ve formě, která bude srozumitelná laické veřejnosti
  2. propagovat zdravý životní styl bez ohledu na to, zda je nebo není v souladem s oficiálními doporučeními MZd ČR
  3. pomáhat čtenářům dosáhnout cílů v oblasti zdraví, výživy a fitness formou přímého koučinku
  4. poskytnout čtenářům platformu pro sdílení názorů a vlastních zkušeností formou uživatelského fóra
  5. pravidelně upozorňovat na nové potraviny, resp. potraviny budoucnosti
  6. podporovat české výrobce kvalitních potravin a bio-farmáře poskytováním informací o nabízeném sortimentu a prostřednictvím databáze, v budoucnu vlastním systémem certifikace
  7. přinášet informace o potravinových doplňcích
  8. uveřejňovat recenze nejnovějších technologických zařízení pro sledování a analýzu zdravotního stavu (eHealth trackery) a podporovat jejich využití
  9. zpracovávat, ověřovat a komentovat podněty přispivatelů “zvenčí”
  10. vyzývat autority k přehodnocení postojů, pokud proti nim stojí dlouhodobě protichůdné klinické studie a pomáhat uvést ověřené praktiky do praxe