Kurkuma cíleně zabíjí rakovinové kmenové buňky

I když riskuji to, že dalším článkem na téma kurkuma nějakému z našich čtenářů dojde trpělivost a odhlásí se z našich přátel na Facebooku, nedá mi to, abych se nezmínil o nejnovější studii zveřejněné v Journal od Anticancer Research. Studie se totiž zabývá samou podstatou působení kurkuminu, polyfenolu obsaženému právě v kurkumě a jeho “asymetrickém efektu” na rakovinné buňky ve srovnání s normálními (=zdravými) buňkami. I díky této vlastnosti tak kurkumin staví chemoterapii i ozařování na vedlejší kolej. Pokud pominu nulové vedlejší účinky kurkuminu na lidský organismus, něco o čem si mohou obě tyto konvenční metody nechat jen zdát, pak právě cílený výběr kmenových rakovinných buněk, na které působí, je unikátní vlastností!

...kurkumin cíleně útočí pouze na rakovinové kmenové buňky...

Článek nazvaný “Kurkumin a rakovinové kmenové buňky: asymetrický efekt na rakovinové a normální kmenové buňky” popisuje široký rozsah doposud zjištěných molekulárních mechanismů, jakými kurkumin útočí na rakovinové kmenové buňky. Právě rakovinové kmenové buňky (RKB), ač v minoritě, jsou schopny produkovat všechny nové rakovinové buňky v tumoru a jejich likvidace je proto nezbytná. A protože jsou tyto kmenové buňky často velmi odolné proti chemoterapii i ozařování a chirurgický zákrok často způsobí zvýšení jejich agresivity, jsou kmenové buňky považované za zodpovědné za opakovanou diagnostiku rakoviny a selhání konvenční léčby. 

Studie indentifikovala celkem 8 molekulárních mechanismů, pomocí kterých kurkumin utočí na rakovinové buňky a zabíjí je:

- potlačení interleukinu-6 (IL-6): IL-6 patří mezi cytokiny (signální bílkoviny uvolňované během imunitní reakce) a ovlivňuje jak imunitní systém, tak i zánětlivé procesy. Jeho zvýšená aktivita je spojována s přechodem zánětlivého procesu do stavu rakovinového bujení. Kurkumin potlačuje uvolňování IL-6 a díky tomu stimulaci RKB.

- potlačení interleukinu-8 (IL-8): IL-8, další z cytokinů, je uvolňován v okamžiku, kdy některá z rakovinových buněk zemře, ať již přirozeně nebo následkem chemoterapie/ozařování. Je zodpovědný za stimulaci RKB, opětovný růst tumoru a rezistenci na chemoterapii. Kurkumin potlačuje přímo i nepřímo produkci IL-8.

- potlačení interleukinu-1 (IL-1): IL-1, skupina cytokinů, kterou vytváří náš imunitní systém v okamžiku, kdy dojde k infekci nebo zranění. Především IL-1 β hraje klíčovou roli v růstu tumoru a  stimulaci RKB. Kurkumin potlačuje přímo i nepřímo produkci IL-1.

- snižení účinnosti CXCR1 a CXCR2: CXCR1 a CXCR2 patří mezi proteiny, které váží na IL-8 a další cytokiny a jejich nadměrný výskyt v buňkách je pro tělo škodlivý. Kurkumin dokáže nejenom potlačit produkci cytokinů, ale navíc i zabraňuje jejich navazování na CXCR1 a CXCR2.

- ovlivnění Wnt signální dráhy: Wnt signální dráha reguluje široké spektrum procesů především během embryonálního vývoje, ale je aktivní i při procesu rakovinového bujení. Kurkumin dokáže tento proces uvést do původního stavu, kdy nemá na zdraví jedince zhoubný vliv.

- ovlivnění Notch signální dráhy: Notch signální dráha, která je opět aktivní převážně v období embryogeneze, hraje klíčovou roli v regulaci buněčné diferenciace (učení, jaká buňka dělením vznikne), proliferace (buněčné množení) a programové buněčné smrti (apoptóza), stejně jako ve fungování normálních kmenových buněk. Abnormální fungování Notch dráhy je úzce spojeno s většinou typů rakovinového bujení. Kurkumin dokáže tuto cestu účinně opravovat.

- ovlivnění Hedgehog signální dráhy: Ještě jedna ze signálních drah aktivních především v embryogenezi, která ovlivňuje chování normálních kmenových buněk. Jakákoliv abnormální funkce této cesty je úzce propojena s vznikem rakovinového bujení, stimulací RKB a obnovou bujení po konvenční léčbě. Kurkumin účinně potlačuje Hedgehog dráhu a to hned několika mechanismy.

- ovlivnění FAK/AKT/FOXo3A dráhy: Další ze signálních drah, hrající klíčovou úlohu v regulaci normálních kmenových buněk. Pokud dojde k jejímu narušení, například při aplikaci chemoterapie, stimuluje RKB a činí tak nádor vůči chemoterapii resistentní. Kurkumin vliv této cesty u pacientů s rakovinou potlačuje.

Jak můžete vidět z tohoto krátkého přehledu, kurkumin dokáže do boje proti rakovinovému bujení vytáhnout hned několik zbraní najednou. Z výše uvedeného ale nijak nevyplývá, co stojí za jeho “inteligentním” výběrem buněk, na které zaútočí. Je jasné, že si vybírá především buňky, které se extrémně rychle množí. Chemoterapie jako taková má podobné účinky - zasahuje především buňky v mitotickém stádiu dělení a poškozuje jejich DNA. Bohužel bez ohledu na to, zda jsou buňky rakovinové, benigní nebo zdravé… Selektivní cytotoxicita kurkuminu je nadále předmětem diskuze, nicméně studie přichází s následujícími vysvětleními:

- maligní (rakovinové) buňky vstřebávají podstatně větší dávky kurkuminu než buňky zdravé
- kurkumin mění mikroklima v buňkách tak, že je nepřátelské RKB a naopak pozitivní pro růst normálních kmenových buněk
- kurkumin nejenom přímo napadá RKB, ale navíc je “nutí” k množení na méně škodlivé, benigní buňky

Co k výše uvedenému dodat? Snad jen to, že se opětovně ukazuje fakt, že na každou nemoc, jakkoliv zákeřnou, existuje alternativa k chemickým lékům - šetrnější k lidskému organismu, podstatně levnější a mnohdy účinnější. To je jistě i případ kurkumy, která se stále častěji ukazuje jako širokospektrální přírodní medicína a koření zároveň! Receptů s kurkumou VyváženéZdraví přineslo již několik a další budeme zveřejňovat. Vřele doporučujeme používat kurkumu do jídel kdykoliv to jen uznáte za vhodné! Mimo tu klasickou kurkumu v prášku zkuste i tu čerstvou. A nezapomeňte zkombinovat kurkumu s černým pepřem - jak jsme již psali, piperin obsažený v černém pepři více jak 1000-násobně zvyšuje biodostupnost kurkuminu pro lidské tělo!

zdroj: Anticancer Research

Kategorie: 
Obrázek uživatele Martin Novotný

O autorovi

"Duchovní otec" projektu, bio-hacker2, gastronaut, nutrarián, zdravotní detektiv, infovor, blázen do fitness/OCR.

„Starejte se dobře o své tělo. Je to jediné místo, ve kterém musíte žít.“ Jim Rohn