Komu tím prospějete???

Na tuto nezapomenutelnou hlášku Miroslava Donutila z filmu Pelíšky si vzpomenu vždy, když náhodou zahlédnu některou z kampaní přímo či nepřímo financovanou naším Ministerstvem zdravotnictví. A v případě kampaní na zvýšení návštěvnosti mammografického vyšetření, popřípadě “růžového brainwashingu” (brainwashing - vymývání mozku), za kterými (domněle) stojí firma Avon a projekty typu www.zdravaprsa.cz, www.prsakoule.cz, www.ruzovyrijen.dama.cz a další. Mám pro vás smutnou zprávu - už 30 let jsou nám věšeny bulíky na nos. Hlavním dirigentem této šarády, při které se rádi nechají zachytit “hvězdy” šoubyznysu a které věnuje prostor nejenom bulvární tisk, ale bohužel i veřejnoprávní média, je totiž farmaceutický gigant AstraZeneca… Stejná firma, která vyrábí a distribuuje dvě nejprodávanější chemoterapeutika, Tamoxifen a Arimidex. Ten Tamoxifen, který byl označen Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny za karcinogenní

 

 

Dovětek kampaně “růžový říjen” by měl namísto “kampaň pro zvýšení povědomí o rakovině prsu” spíše znít “kampaň pro zamlžení informací o rakovině prsu”. Nikdy v něm totiž nepadne ani slovo o skutečných příčinách epidemie a vše se koncentruje pouze na jedno - prozatím neexistující lék, který bude vyvinut pouze za předpokladu, že se na něj vybere dostatek peněz… Namísto upozornění, že rakovinu prsu mimo jiné způsobují některé karcinogeny v kosmetických produktech, geneticky modifikované potraviny nebo znečištění životního prostředí konkrétními látkami, se nám kampaň snaží vnutit ideu, že nejlepším způsobem, jak rakovině prsu předcházet je, detekovat jí co nejdříve. 

O škodlivosti vyšetření na mammografu jsme již psali dříve. I o krocích Švýcarska a některých dalších států, které se již rozhodly mammografii kompletně zakázat. Existuje totiž dostatek důkazů, že minimálně u žen s neaktivním BRCA1/2 genem může právě expozice nízko-energetickými rentgenovými paprsky tyto geny aktivovat. Vzhledem k tomu, tato procedura probíhá celosvětově již delší dobu, je navíc prokázáno, že “včasná detekce” vede pouze k:

  • rapidnímu nárůstu pozitivních nálezů
  • vysoké chybovosti, tzv. pozitivně-negativním nálezům
  • “přeléčení” chemoterapeutiky i v případech, kdy to není nutné

Aby bylo zcela jasno: Mammografie nikdy nevedla a nevede ke snížení úmrtnosti žen s včasným diagnostikováním rakoviny prsu.  To je to, co se nám toto "růžové vymývání mozku" snaží vnutit…

National Breast Cancer Awareness Month (NBCAM) byla založena v roce 1985 jako společný projekt American Cancer Society a farmaceutické divize firmy Imperial Chemical Industries, dnes součásti koncernu AstraZeneca. Zatímco dříve se alespoň hlavní stránky projektu tvářily neutrálně, dnes se vyťukáním NBCAM.org rovnou přenesete na stránky americké AstraZeneca! A co je na celé věci “nejzábavnější” je fakt, že slovo “carcinogen” na stránkách vůbec nenajdete!!! 

 

 

Tento tah - absence informací o potenciálních karcinogenech - je cílený. Prokazatelných a potenciálních karcinogenů najdete stovky např. na ToxNet.gov. Najdete tam například i všem známý Roundup, hnojivo firmy Monsanto, které bylo před nedávnem překlasifikováno WHO (Mezinárodní zdravotnická organizace) jako potenciální karcinogen. Jestliže je skutečným cílem NBCAM kampaně ochránit ženy a snížit prevalenci rakoviny prsu, proč není kampaň alespoň částečně zaměřena na identifikaci a následnou eliminaci možných “spouštěčů”, karcinogenních látek???

 

Závěrem tedy zpět k mé úvodní otázce “Komu tím prospějete?”. Prvotně firmě, která se snaží na trhu udat co nejvíce svých chemoterapeutik. Jakýkoliv pozitivní (či pozitivně-negativní) nález na mammografu pro ní totiž znamená zisk. A díky její “štědrosti” se z nějakého zisku jistě může radovat i firma Avon, Ministerstvo zdravotnictví (nedělám si žádné iluze - včetně konkrétních úředníků, kteří ale s největší pravděpodobností zůstanou anonymní…), zdravotní pojišťovny a vlastně i massmédia, které dávají “růžovému říjnu” dostatek prostoru… Je na vás, jestli si ty “růžové brýle” necháte na nose…

 

Reference:

Enhanced biological effectiveness of low energy X-rays and implications for the UK breast screening programme. Br J Radiol. 2006 Mar ;79(939):195-200. PMID: 16498030 

Screening for breast cancer with mammography. Cochrane Database Syst Rev. 2009(4):CD001877. Epub 2009 Oct 7. PMID: 19821284

Possible net harms of breast cancer screening: updated modelling of Forrest report. BMJ. 2011 ;343:d7627. Epub 2011 Dec 8. PMID: 22155336

New England Journal of Medicine, Effect of Three Decades of Screening Mammography on Breast-Cancer Incidence

 

Kategorie: 
Obrázek uživatele Martin Novotný

O autorovi

"Duchovní otec" projektu, bio-hacker2, gastronaut, nutrarián, zdravotní detektiv, infovor, blázen do fitness/OCR.

„Starejte se dobře o své tělo. Je to jediné místo, ve kterém musíte žít.“ Jim Rohn