Červené maso stejně karcinogenní jako kouření! Vážně?

Když se Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny spadající pod Mezinárodní zdravotnickou organizaci (WHO) rozhodla oznámit zařazení “masných zpracovaných produktů” do skupiny 1 (prokázané karcinogeny) a červené maso do skupiny 2A (pravděpodobně karcinogenní pro člověka), sám se sebou jsem se vsázel, jak dlouho potrvá, než se tato bombastická zpráva dostane do hlavních zpráv v ČR a jak dalece bude překroucena. Nebudu se rozepisovat, zda jsem sám se sebou prohrál, spíše se pokusím uvést na pravou míru to, co bylo vyřčeno a uvést i pozadí. Skutečnost, že se tato zpráva dostala na světlo právě teď, má totiž konkrétní důvod…

 

Změna MyPlate? Prrr…

Po pěti letech se dvě americké organizace, Health & Human Services a Ministerstvo zemědělství připravují k vydání nové verze dietetických doporučení pro Američany od roku 2010 vizualizovaných ve formě talíře (MyPlate, který právě v roce 2010 nahradil nám dobře známou pyramidu). A již před několika měsíci tiskoví mluvčí těchto organizací ohlásili, jakéže změny mohou Američané očekávat:

  • snížení konzumace cukrů (= jednoduchých karbohydrátů)
  • zvýšení příjmu potravin s obsahem vápníku, draslíku a vlákniny
  • snížení konzumace rafinovaných škrobů označovaných za “prázdné kalorie”
  • zvýšení příjmu vitamínu D (pozn. VyváženéZdraví - díky lobbingu kosmetických firem to bude asi formou potravinových doplňků, nikoliv vyšší expozicí slunečnímu záření…)
  • (dietetický) cholesterol již není pokládán za látku přímo způsobující aterosklerózu a další kardiovaskulární onemocnění

A v tomto posledním bodu je onen “zakopaný pes” - nikdo totiž neví, v jaké podobě se namilostvzatý cholesterol zhmotní. Přibude výseč s masem? Červeným masem? Drůbežím masem? Zpracovaným masem ve formě hamburgerů nebo hotdogů? Nikdo neví. Jedno je však jasné. MyPlate má formu talíře s výsečemi a pokud si pamatujete základy geometrie ze školních lavic, kruh má 360° a ani o stupeň navíc. Přidáte-li jako výseč novou dietetickou skupinu nebo její výseč zvětšíte, logicky musíte u jiné ubrat… A to se samozřejmě nelíbí pěstitelům ovoce a zeleniny (s nimiž soucítíme), ale především lobistům průmyslu s doposud největší výsečí, pěstitelům kukuřice a obilovin a celého zpracovávatelského průmyslu, který za těmito plodinami stojí. 

Nepatřím mezi vyznavače spikleneckých teorií, stále si myslím, že 9/11 byla především šlendriánská práce amerických tajných služeb, ale zde mám podezření, že WHO si vybrala podezřele blízký termín ke zveřejnění informací o karcinogenitě masa k finálním diskuzím ohledně vzhledu MyPlate pro dalších 5 let…

 

Aloe vera jako karcinogen?!?!? 

Aby jeden zcela porozumněl celé této diskuzi, musí nejdříve vědět něco málo o metabolitech červeného masa a také základy epidemiologie. Ještě, než se dostanu k těmto základům, měli byste vědět, že označení nějaké potraviny jako karcinogenu je celkem běžné. A teď nemám na mysli vyloženě škodlivé záležitosti jakou je např. alkohol, ale i např. aloe vera nebo yerba maté. To, jestli kterákoliv potravina může být spouštěčem nekontrolovaného buněčného dělení je otázkou konzumovaného množství, ale i složení zbytku vašeho jídelníčku a spousta dalších faktorů.

Červené? Bílé?

Hned na začátku bych milovníky vepřového vyvedl z omylu. Celá zpráva WHO se netýká jen hovězího masa, ale do skupiny 1, resp. 2A bylo zařazeno i maso vepřové. Základním rozlišovacím parametrem není totiž vlastní barva masa, která u některých partií může být blíže “bílému” masu drůbeže, ale průměrný obsah hemoglobinu. Díky němu se tak vepřové dostalo do stejné skupiny jako hovězí, bez ohledu na vlastní barvu. Ano, toto rozlišení na červené a bílé maso je velmi primitivní. Hlavně s přihlédnutím k tomu, že pod bílé maso spadají nutričně natolik rozdílné typy masa jakým je drůbeží a rybí… Vysoký obsah hemoglobinu u hovězího, vepřového a některých typů zvěřiny může stát za celou karcinogenní kauzou. Je to totiž právě hemoglobin, který při určitých způsobech přípravy masa může způsobit problémy.

 

není náhoda, že WHO vydala 1,5 stránkový kompilát právě teď...

 

O čem ta zpráva vlastně je?

Těch pár vět, které většina z vás četla nebo je slyšela, je založena na krátkém shrnutí, které vychází z důkladné analýzy více jak 800 studií. Důkladnost se tedy autorům závěru nedá upřít. A některým massmédiím rovněž nelze upřít, že se nespokojily s bombastickým prohlášením typu “červené maso způsobuje rakovinu”, ale došlo i ke kýženému upřesnění - “konzumace červeného masa a upravených produktů z něj způsobuje rakovinu tlustého střeva a konečníku”. S přihlédnutím k faktu, že tyto typy rakoviny patří nejenom v ČR mezi ty nejčastější pokládám toto upřesnění za vhodné. Co ale z mého pohledu pokládám za nevhodné je fakt, že celý tento obrovský humbuk je spojen s 1,5 stránkovým dokumentem, který WHO vypustila s velkým předstihem - kompletní rozbor 800 studií totiž vyjde jako monografie nejspíš až začátkem příštího roku. Tedy po debatě o případných úpravách MyPlate…

 

Chybí něco?

Co mi v tomto jedenapůlstránkovém elaborátu kompletně chybí, je jakákoliv diferenciace. Autoři se nenamáhali zmínit, zda červené maso z jakéhokoliv zdroje a jakkoliv upravené má stejně negativní účinky na lidské zdraví. A to je něco, co mne obvykle zvedne ze židle. Neprofesionalita masových médií, které pro větší bombatičnost zprávy neváhají překroutit fakta a už vůbec se nenamáhají si ověřit, zda k nim informace nedorazily v podobě vyhovující jedné konkrétní zájmové skupině - na to vše jsem si již zvykl. Bohužel se k podobnému nešvaru uchylují i lidé, kterých si jinak velmi vážím. Jsem např. velkým obdivovatelem Dr. Michaela Gregera (www.nutritionfacts.org). To, co udělal pro propagaci důležitosti pravidelné a velké konzumace zeleniny a ovoce, je více než chvályhodné. Se zájmem čtu jeho blog a těším se na další videa, kde na základě nejnovějších studií znovu a znovu potvrzuje, že zelenina a potažmo i ovoce by mělo být základem našeho jídelníčku. Dostane-li se mu pod ruku nějaká studie na téma maso, vejce či mléko a negativní vliv jejich konzumace na naše zdraví, bohužel i on volí generalizaci - “všechno maso je špatné”, “všechny živočišné tuky jsou zdraví škodlivé”… V takovém případě obvykle vstupuji do diskuze a i ti nejzapřísáhlejší vegetariáni mi nakonec dají za pravdu - je velký rozdíl mezi každodenní konzumací hamburgerů v McDonalds, hotdogů a salámové pizzy a kouskem kvalitního hovězího jednou týdně připraveného šetrným způsobem.

 

Hrnečku vař

Ještě malý dodatek k zdrojům, ze kterých WHO vychází. Bez ohledu na počet studií vzatých v potaz (800 je solidní počet), jedná se stále jen o pozorovací (epidemiologické) studie. A ty se validitou celkem výrazně liší od standardu, kterými jsou randomizované, placebem kontrolované studie. Jasně - takové studie se možná dají dobře aplikovat na pacienty s diabetem II. typu, kdy lze skutečně mluvit o “kontrole” a výstupech - změřit hladinu glukózy v krevním séru je otázkou několika sekund. Jak ale aplikovat stejný postup u konzumace červeného masa a jeho souvislosti s rakovinou? Těžko… Budeme se muset spokojit s pozorovacími epidemiologickými studiemi. Sebranými daty z dotazníků (lidé lžou, zapomínají...). Brát v potaz fakt, že do jednoho “rendlíku” spadnou Američané s extrémní spotřebou zpracovaného masa a 43% doporučené spotřeby zeleniny pocházející z bramborových hranolek, chipsů a kečupu a třeba Korejci, kteří mimo celkem střídmou konzumaci hovězího mají nadstandardní konzumaci zeleniny, mj. i ve fermentované formě, která je v boji proti ROS/RNS (reactive oxygen species/reactive nitrogen species) ještě účinnější. To vše pečlivě zamícháno, přidáno deset deka (rozdílných) životních stylů, špetka (rozdílných) životních prostředí a servírováno na jednom talíři jako homogenní pokrm… 

Druhý pohled na stejné dilema? Pozorovací epidemiologické studie mohou naznačit spojitost, nikoliv definovat rovnici příčina —> následek, jak je tomu u randomizovaných, placebem kontrolovaných studií. Jsem sám velmi zvědavý na monografii WHO a na přesná vyjádření, která budou použita…

Dost bylo teorií! Zítra se můžete těšit na pokračování, kde se budu věnovat možným příčinám, které stojí za tím, že si červené maso, resp. zpracované masné produkty zasloužily být v nelichotivé společnosti azbestu & tabákového kouře. Pokud ještě nemáte dost, doporučuji vám vrátit se k mému dřívějšímu článku na téma červené maso zde

Kategorie: 
Obrázek uživatele Martin Novotný

O autorovi

"Duchovní otec" projektu, bio-hacker2, gastronaut, nutrarián, zdravotní detektiv, infovor, blázen do fitness/OCR.

„Starejte se dobře o své tělo. Je to jediné místo, ve kterém musíte žít.“ Jim Rohn